Uslovi

Uslovi poručivanja, sigurnost i privatnost

USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:
PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Mojacvecara koje se obavezalo da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.
VAŽEČA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Mojacvecara sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.
NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Mojacvecara
PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.

PRIMANJE PORUDŽBINE

Mojacvecara prima porudžbine na sajtu cvećare putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Mojacvecara).
Naručilac je dužan da Mojacvecari pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Mojacvecara će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.
Mojacvecara zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima .
Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

Mojacvecara će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Mojacvecara će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada se naručeni aranzman primi osobi zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.
Mojacvecara će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:
* Primatelj odbija primiti pošiljku;
* Adresa ili podaci o primatelju netačni;
* Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
* Viša sila kojom je Mojacvecara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Mojacvecari u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvetni aranžman Mojacvecara će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 48 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Mojacvecara nije ispoštovali bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Mojacvecara se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Mojacvecara ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Mojacvecara će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Mojacvecara zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Mojacvecara zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).
Upozorenja i situacije u kojima Mojacvecara ne preuzima odgovornost za nastalu štetu
Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Mojacvecara garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina “života” dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.
Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Mojacvecara se obvezuj da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Mojacvecara koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u “Mojacvecara” i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Mojacvecara pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Mojacvecara.

Potpisivanjem prodžbenice u prostorijama Mojacvecara, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Customer Service

 

PRIVACY POLICY

Nambour Florist values our clients and their rights to privacy. Use of your personal information is intended to offer better customer service and to improve communications such as:-

 1. Processing our customers order(s)
 2. Alerting customers of special offers and memorable dates
 3. Providing confirmation of order and/or advising of any changes to our customers order
 4. Details of orders for our accounting obligations
 5. Responding to comments or complaints from our customers

We do recommend our customers subscribe to our newsletter. We may e-mail you with details of offers, competitions, news etc. If you no longer wish to remain a subscriber, you can at any time, request removal of your details from our system.

REFUND POLICY

If you are not completely satisfied with your flowers, please contact us within 48 hours and we will replace them for you (please note that care instructions must be followed in order for the guarantee to be valid). If we are unable to provide your flowers or accommodate your delivery request we will contact you to advise of this and re-schedule the order if possible.

When a sale is returned, the customer receives a 100% refund. Payouts from that sale are debited back out of the corresponding vendor.

TERMS AND CONDITIONS

 • In order for us to process your order, we need information such as your full name, email address, contact number, billing address, delivery address and payment details.
 • If you do not receive an email confirmation, your order has not been processed. Please do not hesitate to contact us on (381) 64 183 9788 even if you are unsure of what has been ordered or by emailing info@mojacvecara.rs
 • Orders will not be sent until payment in full has been received.
 • You are obliged to enter the correct delivery address details at the time of ordering. If the delivery details you have given are incorrect we will attempt to redeliver but this will be at the customers expense.
 • We cannot guarantee a specific delivery time although we will make every attempt to fulfil your request.
 • As Nambour Florist is closed on Sundays (except Mothers Day) & Public Holidays, we will deliver your gift on the previous or next business day.
 • We will attempt to be as accurate as possible with our product descriptions and pricing although some of the arrangements will be subject to availability and seasonal variations.
 • All prices quoted are inclusive of GST and all prices are quoted in Australian dollars.

Start typing and press Enter to search

Vaša korpa